Chính sách bảo mật

QQ188 tôn trọng quyền riêng tư của bạn, cố gắng duy trì tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin vì mục đích gì ?

Thu thập thông tin cá nhân sử dụng để :

  • Trước khi được sự cho phép truy cập trang web cần xác nhận thành viên đủ 18 tuổi hoặc độ tuổi pháp luật quy định.
  • Xử lý thanh toán và thực hiện giao dịch tài chính
  • Gửi thông báo hoặc liên quan đến dịch vụ trang web của chúng tôi hoặc thông tin tài khoản của bạn
  • Khai triển nghiên cứu tiếp thị nội bộ và dân số, vì vậy chúng tôi có quyền tiếp tục thay đổi yêu cầu thực hiện sự hợp pháp
  • Để thực thi các quyền mà pháp luật quy định
  • Có điều kiện phù hợp nhận được chương trình khuyến mãi, chiết khấu hoặc ưu đãi đặc biệt
  • Sử dụng địa chỉ IP và giúp chẩn đoán vấn đề kỹ thuật hoặc ngăn chặn lạm dụng hệ thống của chúng tôi

Lưu Cookie

Website https://qq188win.com của chúng tôi bao gồm các ưu hóa thiết bị di động sử dụng cookies và công nghệ tương tự để quản lý sự đăng nhập, cookies của chúng tôi không bao gồm thông tin cá nhân của bạn, và không có nghĩa là thu thập bất kỳ thông tin cá nhân.

Bạn đồng ý sử dụng cookies và công nghệ tương đương, đồng thời sử dụng trang web của chúng tôi đã đề cập đến mục đích cá nhân.

Bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên

Chính sách bảo mật tại QQ188 tuyệt đối không thông qua điện thoại hoặc email để hỏi mật khẩu, mã PIN hoặc mã xác nhận của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ không gửi liên kết đến các trang web khác yêu cầu thông tin cá nhân của khách hàng.

Thông tin cá nhân mà thành viên cung cấp được thông qua sử dụng phần mềm điều khiển an toàn bảo mật (theo tiêu chuẩn bảo mật của 128 bit an ninh SSL ) và được lưu trữ trong môi trường hoạt động an toàn, không ai có thể xâm nhập.

Đồng ý chính sách riêng tư

Sử dụng trang web này có nghĩa bạn đồng ý sự ràng buộc của chính sách riêng tư, và bạn đồng ý theo điều khoản trên cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ tài khoản của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền lợi sửa đổi chính sách riêng tư này vào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước. Nếu bạn không đồng ý chính sách riêng tư này xin vui lòng không sử dụng trang web này.